BRDM

BRDM - Opancerzony pojazd rozpoznawczo-dozorujący.Został zaprojektowany w związku radzieckim. Pierwszy brdm2 został po raz pierwszy zaprezentowany publicznie w 1966 roku. Zastąpił BRDM w armiach Układu Warszawskiego.Obecnie jest używany w 45 krajach.